top of page

Waar gaat het boek over?

'BinnensteBuiten is een persoonlijk verhaal met de nodige levenslessen. Startpunt is een heftig hartinfarct tijdens een bijzondere Kerstmis in 2015. De heftige gebeurtenis heeft een grote vraag bij mij opgeroepen: wat moet ik doen met de rest van zijn leven? In dit persoonlijke reisverhaal vertel ik over mijn herstel, mijn worsteling, mijn zoektocht naar antwoorden, mijn twijfels en mijn inzichten.'

 

Wat gebeurde er met Kerst 2015?

'Ik lag tijdens die stille nacht te spartelen op een koude vloer. Het zweet gutste van mijn lijf, een olifant zat op mijn borst en ik dacht dat ik dood ging. Ik had een hartinfarct. Er volgde een kwartier tussen radeloosheid en redding waarbij de deur naar de dood op een kier stond. Gelukkig was het ambulancepersoneel er snel bij en ik werd met gillende sirenes afgevoerd naar het ziekenhuis waar ik ben gedotterd en twee stents heb gekregen om een verstopte ader weer open te krijgen.'

 

Wat is de belangrijkste boodschap die je met het boek wil meegeven?

'In het boek staan veel lessen en inzichten. Iedereen kan er uithalen wat voor hem of haar waardevol is, of het nu gaat over je werk, je privéleven, over je dromen en je daden. Mijn belangrijkste boodschap is dat mensen meer naar hun hart moeten luisteren en er beter voor moeten zorgen. Je hart is een gevoelig kompas. Er liggen waardevolle inzichten en boodschappen in opgeslagen. Universele boodschappen ook die gaan over het belang van zorgen voor de natuur, het bevorderen van harmonie in relaties, het delen van liefde. Ik heb geleerd dat als je niet zorgvuldig met je hart omgaat je de verkeerde richting op kan gaan. Ik zie dat veel mensen op een onvolledige manier tegenslag verwerken door gevoelens van verdriet, teleurstelling en rouw niet te doorleven. Als je niet oppast, transformeert dat sentiment naar rancune, angst en haat. En die pijn kleurt je beeld van de werkelijkheid. Dus het is belangrijk om aandacht aan gevoelens te besteden en de signalen niet te negeren. Vindt er woorden voor en deel je diepere sentimenten, ook al is dat heel lastig. Probeer tegenslag als een verrijking te zien en niet als bedrieging.'

 

Heb je ook onderzoek gedaan voor je boek?

'Ik heb voor het boek zo'n 50 mensen gesproken die hun verhaal hebben gedeeld. Sommigen konden goed praten over hun tegenslagen, anderen deden stamelend hun verhaal. Wat ik ontdekte is een patroon. Mensen die op een vruchtbare manier tegenslag omzetten in kracht maken een reis van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Toen ik dit combineerde met mijn eigen ervaring kwam ik tot het concept van  BinnensteBuiten, een reis die je maakt naar levenswijsheid. Er zijn vijf haltes die je aandoet tijdens je reis om te ontdekken wat je hart je ingeeft. En er zijn vijf haltes die je passeert om dat wat je hart je vertelt, te gaan uitvoeren. Als je die etappes doorloopt  heb je een walk of wisdom,  gefundeerd op wat je hoofd analyseert, je hart je ingeeft en je ziel ontsluiert. Dat is wat ik met dit boek heb gedaan. Ik probeer er mee te zeggen: in je leven stuit je onvermijdelijk op ellende en tegenslag. Als je die episodes op een juiste manier gebruikt, komt er wijsheid op je pad. Doe je dat niet, dan kun je wel eens blijven hangen in angst en boosheid over wat je is overkomen.' 

 

Hoe doe je dat? Luisteren naar je hart?

'Uit je routine stappen en de rust opzoeken. En daar moet je je eigen manier in vinden. Het punt is dat we enorm worden afgeleid. We leven in een kakafonie van protest, haat en onverdraagzaamheid, elke dag gevoed door media en sociale media. Ik zit er als ondernemende journalist middenin, dus ik weet waar ik over praat. Het leidt je af. Het risico bestaat dat je je daardoor gaat richten op doelen die anderen je aanreiken, maar die niet de jouwe zijn. Uiteindelijk krijg je dan een keer de rekening gepresenteerd in de vorm van geestdodende sleur, emotionele malaise of een burn-out. Om de adviezen van je hart te horen moet je de stilte opzoeken. Ik schrijf in het boek: het hart protesteert schreeuwend, maar fluistert zijn adviezen.'

 

Waar ben je nog meer achter gekomen?

'Ik heb me te vaak laten leiden door verhalen en belangen van anderen. Niet dat die verkeerd waren, maar ik heb daardoor mijn eigen partituur niet altijd laten klinken. Ik ben soms te dienstbaar geweest.  Geld is nooit een drijfveer geweest. Wat mij in beweging zet is een verlangen om  bij te dragen aan het vergroten van inzicht en heelheid. Mijn talenten zijn altijd aan het werk geweest om harmonie te dienen.'

 

In het boek vertel je ook over je herstel van je infarct en je angsten. Ben je bang voor de dood?

'Ik ben niet bang voor de dood maar ik heb nog wel angst om te sterven. Het moment dat je het leven verlaat - het leven waar ik aan gehecht ben - geeft me nog onrust. Ik wil nog een aantal dingen volbrengen. Ik ben zelf nog niet voltooid. Ik heb nog heel veel zin in allerlei momenten, projecten, gesprekken, het formuleren.'  

 

Wat hoop je dat lezers uit je boek halen?

'Ik heb een enorme informatiehonger.  Media, literatuur, films, documentaires, achtergrondverhalen, sociale media: ik absorbeer veel en vind op onverwachte plekken inzichten die mij helpen. In dit boek vind je op een compacte manier mijn reis naar wijsheid terug. Ik hoop dat lezers er iets uit oppikken wat ze de moeite waard vinden. En ik denk ook dat als we beter naar onze hartenwensen luisteren, we een betere wereld creëren.'

Hans Steenbergen

Interview

FI Hans Steenbergen1 (1) (2).jpg
bottom of page