top of page

Privacy

Schuifkaas en Bukshag BV is eigenaar van deze website en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schellenkrans 43 6904 PS Zevenaar 6 | hans.steenbergen@icloud.com 

KvK-nummer: 56833547

Btw-identificatienummer: 852323207B01


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels formulieren op deze site.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u contact- of bestelformulieren op deze site invult en verzendt:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Voor bestellingen van producten verwerken wij bovendien uw adresgegevens


 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?
 

Schuifkaas & Bukshag BV neemt privacy serieus. In dit artikel bespreken wij de principes die ten grondslag liggen aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen. Deze privacy policy is van toepassing op alle producten en diensten van Schuifkaas & Bukshag BV. 
 

WAARIN VOORZIET DEZE PRIVACYVERKLARING?
 

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Schuifkaas & Bukshag BV, uitgever van verschillende producten en diensten, informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld, maar ook gegevens die online worden verzameld door onze marketingcampagnes, door advertentiecookies op onze websitesen onze 'branded' pagina's. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het bestellen van een boek. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële en marketing overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan  adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte. U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.
 

CONTACT
 

Met deze privacy policy willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Schuifkaas & Bukshag BV, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u een mail sturen naar hans.steenbergen@icloud.com
 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.
 

UW TOESTEMMING

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;

 • uw voor en achternaam als u dit aan ons communiceert;

 • uw bedrijfsnaam en of adresgegevens als u dit aan ons communiceert;

 • uw telefoonnummer en bankrekeningnummer als u deze aan ons communiceert;

 • uw cookies als u deze accepteert;

 • overige persoongsgegevens die u actief verstrekt via social media kanalen.
   

Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates, het verstrekken van producten en of het versturen van mailings (indien u dit aangeeft). De informatie wordt alleen intern gebruikt voor alle verschillende services en producten van Schuifkaas & Bukshag BV en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Als u uw persoonsgegevens met ons verstrekt kunnen wij (commercieel) benaderen over onze verschillende services en producten.
 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans.steenbergen@icloud.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONGSGEGEVENS VERWERKEN 

Schuifkaas & Bukshag BV bewaart uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld een abonnement op het print magazine of een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);

 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en app (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;

 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

 • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

 • Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken, competities, promotionele activiteiten inclusief gegevens over uw deelname aan activiteiten of evenementen;
   

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Deze privacy policy ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang onze relatie met u voortduurt. Als onze relatie met u ten einde komt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog voor een bepaalde tijd om ons in staat te stellen:

 • Bedrijfsgegevens en marktrends te analyseren en/of voor controledoeleinden en om onze diensten te verbeteren

 • Te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen krachtens het toepasselijke recht of andere voorschriften;

 • Rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren;

 • Fraude op te sporen en te voorkomen;

 • Klachten over de Digitale Diensten, onze producten en diensten af te handelen.
   

Wij vernietigen uw persoonsgegevens zodra zij niet langer voor de hierboven vermelde doeleinden bewaard hoeven te blijven. Mochten er gegevens zijn die wij, om technische redenen, niet van onze systemen kunnen verwijderen, dan nemen wij in plaats daarvan gepaste maatregelen om toekomstige verwerking of gebruik van die gegevens te voorkomen.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Er zullen echter gevallen zijn waarin we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') moeten overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen dan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten meestal het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij eventuele ontvangers en het opstellen van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat ze dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Schuifkaas & Bukshag BV, zodat uw gegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de passende, geldende beveiligingsmaatregelen moet u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Schuifkaas & Bukshag BV gebruikt alleen technische, tracking en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze websites gebruiken de volgende cookies:

 • Bij te houden welke producten u in uw winkelwagen hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;

 • Voor statistische doeleinden: deze Google Analytics cookie meet statistieken die ons inzicht geven in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken

 • Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

 • Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

LINKEDIN BUTTON

Op onze website maken wij gebruik van een button van LinkedIn. Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Shoot My Food op LinkedIn. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van LinkedIn.

FACEBOOK BUTTON

Op onze website maken wij gebruik van een button van Facebook. Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Schuifkaas & Bukshag BV op Facebook. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Facebook.

TWITTER BUTTON

Op onze website maken wij gebruik van een button van Twitter. Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Schuifkaas & Bukshag BV op Twitter. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Twitter.

YOUTUBE BUTTON
 

Op onze website maken wij gebruik van een button van Youtube Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Schuifkaas & Bukshag BV op YouTube. Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van YouTube.
 

INSTAGRAM BUTTON

Op onze website maken wij gebruik van een button van Instagram Door te klikken op deze button wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende pagina van Schuifkaas & Bukshag BV op Instagram Bezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het netwerk. Hier hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Instagram.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 

VERZOEKEN

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Ook bieden wij bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen middels de contactinformatie. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen middels onze contactinformatie.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN
 

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen middels de contactinformatie die u vindt bij de over ons pagina.

 • E-mail: Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u dit aangeven onderaan elke mailing.

 • Post: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

 • Telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.
   

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de verschillende websites van Schuifkaas & Bukshag BV te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de datum van de 'laatste update' boven aan deze verklaring aanpassen. Als het om uitgebreide wijzigingen gaat, zullen we een meer opvallende kennisgeving doen (inclusief, voor bepaalde diensten, door het versturen van een e-mailkennisgeving van de wijzigingen in de privacyverklaring). We zullen ook eerdere versies van deze privacyverklaring in een archief bewaren. We zullen uw rechten onder deze privacyverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

Paying Methods
bottom of page